Χειρουργική Τραχήλου

Η χειρουργική τραχήλου στοχεύει στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων αυτού. Είναι αρκετά συνηθισμένη στη γυναικολογική πρακτική και περιλαμβάνει μικρής διάρκειας και επικινδυνότητας επεμβάσεις.

Ο τράχηλος αποτελεί το κατώτερο τμήμα της μήτρας. Έχει τη μορφή σωλήνα μήκους 2 – 5cm με διάμετρο περί τα 3cm. Φέρνει σε επικοινωνία το ανώτερο τμήμα (σώμα) της μήτρας με τον κόλπο.

Η χειρουργική τραχήλου ΔΕΝ επηρεάζει τη γονιμότητα της γυναίκας ή τη σεξουαλική της ζωή αφού ο τράχηλος επουλώνεται πλήρως εντός 2-3 εβδομάδων.

ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Οι κατηγορίες των τραχηλικών παθήσεων που αντιμετωπίζονται χειρουργικά είναι οι ακόλουθες:

>  οι χρόνιες φλεγμονές (τραχηλίτιδες) που είναι ανθεκτικές στη συντηρητική (φαρμακευτική) θεραπεία,

 οι αλλοιώσεις (κονδυλώματα /προκαρκινικές κυτταρικές αλλοιώσεις) και ο, αρχικού σταδίου, καρκίνος του τραχήλου που προκαλούνται λόγω μόλυνσης από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV),

>  οι ανατομικές ανωμαλίες που προκύπτουν από τη χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους (πρόπτωση μήτρας).

ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Οι τραχηλικές χειρουργικές επεμβάσεις επιλέγονται με βάση το είδος του προβλήματος που επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί. Ανάλογα δε με την τεχνική που χρησιμοποιείται διακρίνονται σε καταστροφικές ή αφαιρετικές:

Α) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται επεμβάσεις που προκαλούν καταστροφή του παθολογικού τραχηλικού ιστού μέσω:

>  της ψύξης του (Κρυοπηξία),

>  της θερμικής (καυτηριασμός) εξάλειψής του με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος (Διαθερμοπηξία),

>  της εξάχνωσής του με laser.

Εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αντιμετώπισης χρόνιων τραχηλιτιδών, κονδυλωμάτων και ήπιων δυσπλασιών του τραχήλου. Είναι ολιγόλεπτες και πραγματοποιούνται, συνήθως, στο γυναικολογικό ιατρείο υπό τοπική αναισθησία.

Β) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις επεμβάσεις κατά τις οποίες απομακρύνεται τμήμα ή/και ολόκληρος ο τράχηλος. Το μέγεθος του τραχήλου που θα αφαιρεθεί καθώς και επιλογή της επεμβατικής μεθόδου εξαρτόνται από το είδος της παθολογίας του τραχήλου και την έκταση της βλάβης. Αν και αυτές οι επεμβάσεις διαρκούν επίσης λίγο χρόνο, επειδή εκτελούνται υπό γενική αναισθησία, διενεργούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Πραγματοποιούνται είτε με χρήση laser ή με αγκύλη διαθερμίας (Loop) ή και με νυστέρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απομάκρυνση τμήματος του τραχήλου με αγκύλη διαθερμίας (Loop) είναι η επικρατέστερη και πιο δημοφιλής επέμβαση. Οι λόγοι είναι:

>  η ακρίβεια της μεθόδου (εφαρμόζεται στοχευμένα στην πάσχουσα περιοχή χωρίς να επηρεάζονται οι πέριξ φυσιολογικοί ιστοί),

>  η απλοποιημένη διαδικασία της

>  και οι ελάχιστες μετεγχειρητικές επιπλοκές και επιπτώσεις αυτής.

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ:

α)  της κωνοειδούς εκτομής του τραχήλου όπου αφαιρείται ένα ιστοτεμάχιο, κωνικού σχήματος. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις:

i.   ήσσονος και μέτριας βαρύτητας δυσπλασιών (προκαρκινικών αλλοιώσεων) του τραχήλου καθώς και

ii.  για την απομάκρυνση κονδυλωμάτων από την επιφάνεια αυτού,

β)  της τραχηλεκτομής (αφαίρεση ολοκλήρου του τραχήλου). Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις:

i.  μείζονος βαρύτητας και έκτασης προκαρκινικών αλλοιώσεων, αρχόμενου καρκίνου του τραχήλου,

ii. και σε μετρίου βαθμού πρόπτωσης (λόγω χαλάρωσης των μυών του πυελικού εδάφους) της μήτρας.

Η τραχηλεκτομή επιλέγεται σε σχέση με πιο ¨επιθετικές¨ θεραπείες, όπως η αφαίρεση ολόκληρης της μήτρας (υστερεκτομή), όταν είναι επιθυμητή η παραμονή της μήτρας (π.χ. για διατήρηση της δυνατότητας για εγκυμοσύνη).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ART OF LIFE & HEALTH ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ

 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας στα τηλέφωνα 210 6714022 & 6976007655
Call Now Button