Οικογενειακός Προγραμματισμός

Ο οικογενειακός προγραμματισμός εμπεριέχει ως έννοια μια σειρά αποφάσεων σχετικά με την καταλληλότητα του χρόνου για τη δημιουργία οικογένειας με στόχο την αποφυγή ανεπιθύμητων κυήσεων, ούτως ώστε η απόκτηση παιδιών να αποτελεί μια συνειδητή απόφαση βασιζόμενη στην οικονομική, ηλικιακή, συναισθηματική κατάσταση του ζεύγους και όχι ένα τυχαίο γεγονός.

Ο ρόλος του Γυναικολόγου στον τομέα αυτό είναι αφενός μεν να ενημερώσει και να συμβουλεύει, ιδιαίτερα τα νεαρά άτομα / ζευγάρια, για θέματα σχετικά με: τις διαφυλικές και σεξουαλικές σχέσεις, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τις προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης και αφετέρου να προτείνει εξατομικευμένες μεθόδους αντισύλληψης.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας στα τηλέφωνα 210 6714022 & 6976007655