Γυναικολογικό check-up

Σε Γυναικολογικό check-up πρέπει να υποβάλλεται Προληπτικά κάθε γυναίκα από την έναρξη της σεξουαλικής της δραστηριότητας έως ορισμένα έτη μετά την εμμηνόπαυση. Στόχος της πρόληψης, που αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας της ιατρικής, είναι η υγεία και η μακροζωία του ατόμου.

Το Γυναικολογικό check-up σκοπό έχει τον έγκαιρο εντοπισμό ασυμπτωματικών παθολογικών καταστάσεων. Αυτές σε αρχικά στάδια είναι συνήθως εύκολα αντιμετωπίσιμες και ως επί το πλείστον ιάσιμες. Εάν ωστόσο παραμείνουν αθεράπευτες ενδέχεται να επηρεάσουν την καθημερινότητα (π.χ. διαταραχές περιόδου), την οικογενειακή κατάσταση (π.χ. υπογονιμότητα) ακόμη και τη ζωή (π.χ. καρκίνοι) της γυναίκας.

 

Ποιες εξετάσεις περιλαμβάνει ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος / check-up

Το Γυναικολογικό check-up πρέπει να διενεργείται κατά τακτά (ιδανικά κάθε έτος) χρονικά διαστήματα εξαρτώμενα από την ηλικία της γυναίκας, το ατομικό και οικογενειακό της ιστορικό. Οι προτεινόμενες προληπτικές εξετάσεις, που ελέγχουν την υγεία και κατ΄ επέκταση την ποιότητα της ζωής της, είναι:

Η Κλινική γυναικολογική εξέταση

Είναι θεμελιώδης εξέταση σε βαθμό τέτοιο ώστε αρκετές φορές από μόνη της να είναι επαρκής για τη διάγνωση γυναικολογικών προβλημάτων. Κατ΄αυτή πραγματοποιείται Επισκόπηση και Ψηλάφηση των έξω και έσω γεννητικών οργάνων και των μαστών.

Η Υπερηχογραφική γυναικολογική εξέταση

Αν και επικουρική της κλινικής εξέτασης, συχνότατα κρίνεται απαραίτητη για την διευκρίνηση υπόπτων ευρημάτων της πρώτης. Με αυτή ολοκληρώνεται ο έλεγχος μέσω της λεπτομερούς απεικόνισης των έσω γεννητικών οργάνων και των μαστών της γυναίκας.

Το τεστ Παπανικολάου

Πρόκειται για μια εύκολη ανώδυνη και εξόχως σημαντική προληπτική εξέταση. Δι΄ αυτής εντοπίζονται έγκαιρα, στον κόλπο και τον τράχηλο της μήτρας, δυνητικά επικίνδυνες αλλοιώσεις (δυσπλασίες).

Η Μαστογραφία

Ακτινολογική εξέταση υψίστης σημασίας αφού εντοπίζει σε αρχικά στάδια κακοήθειες των μαστών. Ετσι με λιγότερο επιθετικές θεραπείες επιτυγχάνεται η ίαση της νόσου. Φυσικά ανιχνεύει και μη κακοήθεις παθήσεις των μαστών.