ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Η απόκτηση παιδιών με ιατρική παρέμβαση, όταν η φύση αποτυγχάνει, αποτελεί μια σημαντική ανακάλυψη στην ιστορία της ιατρικής και το άρθρο αυτό σας ενημερώνει για την διαδικασία αυτής της τεχνικής....

Η σπερματέγχυση αποτελεί την απλούστερη, συνηθέστερη και πιο οικονομική μέθοδο υποβοηθούμενης γονιμοποίησης με ποσοστά επιτυχίας διπλάσια έως τριπλάσια από τα αντίστοιχα της φυσικής σύλληψης...