Ορμονικές Διαταραχές

Η αναπόφευκτη ορμονική διαταραχή που υποδηλώνει τη μετάβαση από την παραγωγική στη μη παραγωγική περίοδο της ζωής της γυναικάς και επηρεάζει τη σωματική, την ψυχική υγεία και την ποιότητα της ζωής της!...