Προγεννητικές Eξετάσεις Εμβρυου

Η Μη Επιβατική Προγεννητική Εξέταση (NIPT) του εμβρύου που παρακάμπτει τις επικίνδυνες επεμβατικές μεθόδους του προγεννητικού έλεγχου....

H εξέταση του εμβρύου που με ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ανιχνεύει χρωμοσωμικές ανωμαλίες, βλάβες του νευρικού του συστήματος, κληρονομικές παθήσεις, μεταβολικές διαταραχές, λοιμώξεις και αξιολογεί την ενδομήτρια ωριμότητά του. ...

Επειδή υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 3% να γεννηθούν μωρά με κάποια ανωμαλία ο προγεννητικός έλεγχος του εμβρύου σκοπό έχει την απόκτηση ενός σωµατικά και νοητικά υγιούς παιδιού...