Δημοσιεύσεις

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται βασιζόμενες στη σύνθεση των έως σήμερα διαθέσιμων δεδομένων, πρακτικών και συμβουλών εμπειρογνωμόνων. Λάβετε υπόψη σας ότι η κατάσταση αυτή είναι εξελισσόμενη συνεπώς νεότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα καθημερινά....

Σεξουαλικά μεταδιδόμενη μόλυνση, ιδιαίτερα συνηθισμένη στους εφήβους, συνήθως ασυμπτωματική, που ενδέχεται ωστόσο, εάν δεν αντιμετωπιστεί, να προξενήσει σοβαρές επιπλοκές τόσο στην υγεία όσο και στη γονιμότητα του ατόμου....

Επείγουσα είναι η αντισύλληψη ¨έκτακτης ανάγκης¨ που λαμβάνεται με σκοπό να αποτρέψει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη μετά από, χωρίς προφύλαξη, ερωτική συνεύρεση κατά τη διάρκεια των “γόνιμων ημερών”...

Ουρολοίμωξη στην εγκυμοσύνη είναι η φλεγμονή, η αντίδραση δηλαδή ενός ή περισσοτέρων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος έναντι μικροβίων που εισβάλουν σε αυτό δια της ουρήθρας....

Η έννοια του οικογενειακού προγραμματισμού εμπεριέχει μια σειρά αποφάσεων σχετικά με την καταλληλότητα του χρόνου για τη δημιουργία οικογένειας ώστε η απόκτηση παιδιών να αποτελεί μια συνειδητή απόφαση του ζεύγους και όχι ένα τυχαίο γεγονός....

Οι Κυτταρικές αλλοίωσες του τραχήλου της μήτρας (δυσπλασίες / προκαρκινικές αλλοίωσες) είναι αρκετά συνηθισμένες και αδικαιολόγητα προκαλούν φόβο στις γυναίκες....

Το συχνότερο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα που σπάνια προκαλεί συμπτώματα, προσβάλει τις νεώτερες, συνήθως, γυναίκες και εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως ενδέχεται να τις ταλαιπωρεί επί μακρών, επηρεάζοντας την καθημερινότητά αλλά και την ψυχολογία τους....